Com col·laborar

Somriure Humil t’ofereix la possibilitat de poder contribuir de manera activa o passiva en el desenvolupament de tots i cada un dels projectes que duem a terme.

La formula de cooperació pot variar depenent si és una persona o una institució. Si és una empresa i necessita una aplicació contractual de la llei de mecenatge per tal de desgravar-se fins a un 35% de la donació en concepte de responsabilitat social corporativa, amb donacions monetàries, amb producte o sinergies.

En el cas de les persones individuals, pots col·laborar de forma activa, involucrant-te amb projectes i activitats a realitzar o mitjançant donacions monetàries o de producte.

El que sí que volem deixar clar és que el teu suport és necessari!