Centre de Dones

CENTRE SOCIAL PER A DONES DE SAKAL

 

Localització: Sakal, regió de Louga, Senegal

Problema: La forta emigració de la població masculina del poble causada per la manca de recursos del poble i rodalies fa que la població de la comunitat rural de Sakal sigui majoritàriament de dones. A més a més, aquestes dones esperen els ingressos que envien els seus marits emigrats per la manca de feina a la zona. També hi ha molt analfabetisme i les dones deixen l’escola prematurament per encarregar-se de les famílies.

Actuació: Construcció d’un centre social per a dones. És un projecte que s’engloba en un objectiu molt més ampli d’apoderament de la dona i d’organització del col·lectiu de la comunitat rural per aconseguir alfabetització i formació ocupacional que sigui viable a la zona. Tot plegat perquè els permeti tenir certa autonomia financera, un lloc de treball i, per tant, ensenyi i eduqui els seus fills cap a aquest sentit. A més, també serà un espai d’expressió i un lloc on s’acullin xerrades sobre higiene, alimentació, sanitat, etc.

[slideshow_deploy id=’568′]

Coneix els Projectes de Somriure Humil: